Welkom bij Nascendi. Vroeger waren wij www.herboplanet.be. Alleen onze naam is gewijzigd, wij blijven de officiële verdeler van Herboplanet in de Benelux.

Welkom bij Nascendi. Vroeger waren wij www.herboplanet.be. Alleen onze naam is gewijzigd, wij blijven de officiële verdeler van Herboplanet in de Benelux.

Welkom bij Nascendi. Vroeger waren wij www.herboplanet.be. Alleen onze naam is gewijzigd, wij blijven de officiële verdeler van Herboplanet in de Benelux.

Welkom bij Nascendi. Vroeger waren wij www.herboplanet.be. Alleen onze naam is gewijzigd, wij blijven de officiële verdeler van Herboplanet in de Benelux.

Welkom bij Nascendi. Vroeger waren wij www.herboplanet.be. Alleen onze naam is gewijzigd, wij blijven de officiële verdeler van Herboplanet in de Benelux.

Welkom bij Nascendi. Vroeger waren wij www.herboplanet.be. Alleen onze naam is gewijzigd, wij blijven de officiële verdeler van Herboplanet in de Benelux.

Wegwijs in alternatieve geneeskunde

Alternatieve of Complementaire geneeskunde

Alternatief heeft voor sommigen onder ons misschien een “geitewollensokken” bijklank. Dit is spijtig want het betekent zoveel meer.

Met alternatieve geneeskunde bedoelt men alles wat een alternatief of variant kan zijn op de klassieke, reguliere, westerse geneeskunde die bij het grote publiek het meest bekend is. Alle alternatieve geneeswijzen zijn ook complementaire geneeswijzen, d.w.z. dat ze altijd als aanvulling op andere methodes kunnen worden gebruikt.

Over de reden waarom in België enkel de klassieke geneeskunde als "echte geneeskunde” wordt aanvaard zullen we hier niet uitweiden.


Laat ons gewoon dieper ingaan op de verschillende soorten alternatieve geneeswijzen die er zijn.

Het mooie en fascinerende aan de alternatieve geneeswijzen is dat ze meestal eeuwenoud zijn en indien de techniek zelf niet eeuwenoud is, is ze wel gebaseerd op eeuwenoude kennis.

Doorheen de hele geschiedenis ziet men dat in alle uithoeken van de wereld gebruik gemaakt werd van gelijkaardige technieken. Reizen konden ze nog niet, toch gebruikten ze op duizenden kilometers afstand van elkaar dezelfde basisprincipes. Ze waren verbonden met de kosmos.

Alle grote denkers uit de voorbije eeuwen hebben gebruik gemaakt van de energie uit de kosmos. Ze zagen in dat alles energie is en wij er deel van uit maken.

Enkele voorbeelden: Plato, Freud en Jung vertrouwden op de energie van de kosmos en de astrologie. Zelfs nu, in de 21e eeuw, worden door managers en koningshuizen nog steeds astrologen ingeschakeld voor belangrijke beslissingen!

De verschillende soorten natuurlijke geneeswijzen

Fytotherapie

Met fytotherapie bedoelt men alle behandelingen van klachten op basis van plantaardige extracten. Het was de eerste vorm van geneeswijze die we kenden. Dit is tot aan het begin van de 19e eeuw zo gebleven. Door de evolutie in de "alchemie”, wat de voorloper is van onze "chemie", konden de werkzame bestanddelen uit de planten worden gehaald. Daardoor kwam het actief bestanddeel op de voorgrond en de oorsprong ervan, de plant, op de achtergrond. Vanuit financiële belangen werden de actieve bestanddelen steeds vaker synthetisch nagemaakt. De klassieke geneeskunde, en ook vele fabrikanten van de huidige fytotherapie, zijn blijven verder werken met de chemische kopij van de oorspronkelijke actieve planten bestanddelen. Indien je fytotherapie wenst te gebruiken, kies je best voor een formule waar de gebruikte extracten vanuit natuurlijke bron komen.

De fytotherapie is vooral gebaseerd op het moleculaire niveau.

Bachbloesems

Ook bij deze natuurlijke geneeswijze vertrekt men zoals in de fytotherapie louter uit de plantenwereld. Het grote verschil is de techniek die men gebruikt om de werking uit de plant te halen. Hier worden bloemblaadjes in water gelegd en de spirit of de geest van de plant gaat over in het water. Dit is zuiver energetisch. Bach bloesems worden meestal ingezet voor psychische doeleinden en niet voor fysieke doeleinden.

Etherische oliën

Etherische oliën zijn eigenlijk meer een onderdeel uit de fytotherapie. Ieder deel van de plant bevat meerdere stoffen en de vluchtige oliën zijn heel sterk werkzaam. Je dient je goed te informeren welke je wenst te gebruiken. Sommige zijn enkel toegelaten voor uitwendig gebruik! Ook hier werkt men op moleculair niveau.

Homeopathie

Homeopathie is een holistische geneeswijze, wat betekent dat de mens als geheel centraal staat. Als lichaam en geest niet in evenwicht zijn, kan dat kwalen veroorzaken. Men probeert hier niet de symptomen te onderdrukken maar het lichaam weer in evenwicht te brengen.

Binnen deze tak van de natuurlijke geneeskunde wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam geprikkeld en geactiveerd. Deze geneeswijze is gebaseerd op het similia principe, dit principe houdt in dat iemand van een ziekte kan worden genezen door het toedienen van een zeer kleine hoeveelheid stof die bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende ziekte.

Waar men in de fytotherapie gebruik maakt van bestanddelen van louter plantaardige oorsprong, gebruikt men in de homeopathie zowel stoffen uit planten als stoffen die een minerale of dierlijke oorsprong hebben. De homeopathie is meer op het herstel van de energie van het lichaam gericht.

In de homeopathie spreekt men dus over het energetische niveau.

Spagyriek

De spagyriek is misschien de minst bekende van de reeds vernoemde alternatieve geneeswijzen. Nochtans bestaat ze reeds lang en wint ze steeds meer aan populariteit. In Zwitserland, Nederland en België is spagyriek weer helemaal terug!

Bij deze geneeswijze haalt men zijn actieve stoffen uit het plantenrijk, het dierenrijk en het rijk der gesteentes. De manier waarop men de actieve bestanddelen uit de bron haalt is helemaal anders en veel intensiever waardoor men een sterkere remedie bekomt.

De spagyriek kan men zien als een mooie synergie van het moleculaire uit de fytotherapie en de etherisch oliën, het energetische uit de homeopathie en de bachbloesems.

Mineralen worden in de overige takken eerder als ballast gezien. Hier, in de spagyriek, na een verbrandingsprocedure weliswaar, voegt men de kostbare mineralen terug toe aan het geheel.

Back to top